morganlens morgan lens eye irrigation øjenskyl øjenskylning

MORGAN LENS

Anvendelse af Morgan linse


Morgan linsen er et øjenskyllesystem som er I brug på mere end 95% af alle skadestuer I USA. Dens store udbredelse skyldes de mange fordele som den tilbyder både for personalet såvel som for patienten:

1. Økonomisk: Øjenforbrændinger kræver kontinuerlig skylning indtil øjets pH har nået normalområdet, hvilket for mange typer skader ( især fra baser som findes i mange rensevæsker, kunstgødning, cement og Air-bags ) kan kræve skylning i 2 til 3 timer. Det er helt klart at prisen for en Morgan linse er betydelig mindre end prisen for en sygeplejerskes eller læges tidsforbrug til manuel skylning i så lang tid.

2. “Hånd-fri” skylning: Morgan linsen giver en ”hånd-fri” metode til øjenskylning. Dette frigør personalet til at behandle andre skader eller andre patienter medens øjenskylningen er i gang. Personalemangel, mange patienter på en gang, eller livstruende skader kan betyde en forsinkelse i behandlingen af øjenskaden hvilket kan resultere i nedsat syn eller blindhed, som kunne have været undgået ved brug af Morgan linsen.

3. Nogle skader kræver Morgan linse: Der er visse situationer, hvor behandlingen ville være yderst vanskelig, hvis ikke umulig, uden Morgan linsen. For eksempel er det ved visse  alvorlige kemiske forbrændinger blevet rapporteret, at der kræves mere end 24 timers kontinuerlig skylning for at neutralisere den okulære pH. På en skadestue blev otte ofre for en arbejdsulykke bragt ind efter at have fået svovlsyre forbrændinger i øjnene. I begge tilfælde ville en passende behandling, på grund af personalemangel, have været umulig hvis Morgan linsen ikke havde været til rådighed.

4. Ingen forsinkelse af behandlingen: Det er et velkendt faktum, at hurtig behandling forbedrer prognosen for okulære forbrændinger. Dette er især tilfældet med basiske forbrændinger, hvor basen vil fortsætte med at trænge dybere ind i det okulære væv, medmindre den fortyndes og skylles væk. Skadestuesygeplejersken kan umiddelbart starte skylningen med Morgan linse, så skader på øjet minimeres.

5. Øget komfort er lig effektiv behandling: Patientens naturlige reaktion ved en en kemisk forbrænding er at presse øjenlågene sammen (blefarospasme), hvilket gør det smertefuldt for patienten, og vanskeligt for det medicinske personale at holde øjenlågene åbne for at kunne skylle øjet effektivt. Derudover frembringer en kemisk forbrænding en forøget følsomhed over for lys (fotofobi), som bidrager til problemet.  Morgan linsen tillader øjet at forblive lukket, mens effektiv skylning er i gang. Den øgede komfort betyder, at behandlingen kan fortsætte  i en tilstrækkelig lang periode (selv dage hvis det er nødvendigt).

6. Hurtig og effektiv behandling: På mindre end 20 sekunder, kan Morgan linsen yde den mest effektive skylning af alle regioner i øjet for både voksne og børn og dermed reducere alvorligheden af ​​skaden og behovet for opfølgende behandling. 

Om

DUVAIR aps Gibler Consulting indehaves af Liza og John Gibler.

Firmaet har eksisteret siden 1997 hvor vi flyttede til Bornholm og John startede som selvstændig. I 2001 startede vi firmaet LG design som udviklede de første genanvendelige varmluftdyner. DUVAIR udsprang af LG design i 2003 og blev omdannet til et aps i 2006.

DUVAIR designer, producerer og sælger genanvendelige varmluftdyner til hypotermiprofylakse. Vi har forhandlere i mange lande, Se www.duvair.dk for mere information.

Mere

Kontakt

John Gibler er elektroniktekniker med mange års erfaring i salg og service af medicinsk udstyr.

Kontakt venligst på E-mail: gibler@gibler.dk eller tlf. 56 49 18 85 mobiltlf 24 67 52 98